Projekt 2009-2010

 
Skolsamverkan

Bowling

Varje tisdag och onsdag finns Klintens ledare på plats och bowlar med särskolan. Ca 35-40 ungdomar bowlar nu varje vecka. Många ungdomar har även börjat på andra aktiviteter som Klinten har.

Friskvårdstimme
Varje måndag e m får autismklassen på Norrängsskolan extra friskvård av Klintens ledare. De får prova på olika idrotter såsom bordtennis, orientering, skidor m m. Flera från klassen har nu gått med i andra aktiviteter som föreningen har.
Omvänd integrering
Ledare från föreningen erbjöd mellanstadiebarnen på T4-skolan att prova på bordtennis direkt efter skolan. Det var bra uppslutning och uppskattat. Målet var att väcka intresse för bordtennis och rekrytera fler till bordtennisträningarna. Att de med eller utan funktionsnedsättning kan träna tillsammans.

Idrottslyftet

Girlpower
Föreningen har fått 20 000:- för att bl a rekrytera fler tjejer till idrotten, ordna läger m m. Detta är tredje året vi har denna satsning och med lyckat resultat.
Ledar- & föreningsutveckling
Föreningen har fått 20 000:- till att bl a satsa på ledare, föreläsningar, sprida information om vår verksamhet m m.
Nordöstra Skåne
Skåneidrotten och Kristianstad kommun beviljade pengar till en 75% tjänst till Mie. Anställningen upphör 30/6 2010. Målet var
att ”friskföreningar” skulle öppna dörrarna och ta emot fler med funktionsnedsättning.
att sprida information om de olika funktionshinderna.
att få ut fler ungdomar i Kristianstad kommun till föreningslivet.

Nomineringar / Fonder / Sponsorer
Föreningen har blivit sponsrade av olika företag som själva har angett vad pengarna skall användas till. Vi har även fått bidrag från Lions, Bedrupfonden, Jerringsfonden och Sparbankstiftelsen genom olika nomineringar och ansökningar som gjorts.

Mie fick ett ledarstipendium och föreningen fick 3000:- som skulle gå till utbildningar.
Abby fick ett ledarstipendium från Folksam.
Tobbe och Nathalie fick ungdomsstipendium.

Utbildningar
Skåneidrotten har stöttat föreningen ekonomiskt och vi har fått pengar till utbildningar. Det har bl a varit bordtennisutbildningar, ADHD utbildningar, föreningsutbildning m m.
Vi har haft föreläsningar för idrottsföreningar, på särskolor, på gymnasieskolor, för LSS personal m m.

Läger
Tack vare våra sponsorer har vi själva haft läger i föreningen, men även kunnat skicka i väg våra ungdomar på läger. Bl a bordtennis-, fotbolls- och rullstolsinnebandyläger.

Kristianstad sektion
Föreningen har numera aktiviteter även i Kristianstad. Bowling, fotboll och rullstolsinnebandy är de aktiviteter vi har. Det är tack vare projektuppdraget som Mie har i Kristianstad. Vi har ca 25 medlemmar därifrån nu.

Ledarträffar
Tack vare regelbundna ledarträffar så har vi fått bra sammanhållning bland ledarna. Alla hjälps åt på olika sätt. Alla har även fått mer insyn i föreningen tack vare informationen som ges vid varje tillfälle.

Matchkläder / Logga / Broschyr
Föreningen har nu en egen logga som kom till i våras. Den finns numera även på de matchkläder och träningsoveraller som våra medlemmar använder.
För att sprida information trycktes det även upp en broschyr om vår verksamhet.PR för föreningen

Olika personer har representerat föreningen ute i olika sammanhang. Vi har synts i olika tidskrifter, varit med i radion, fått stipendier, nomineringar m m. Många har fått upp ögonen för föreningen och vi har många nya som tillkommer som medlemmar varje vecka.

Konkreta mål med projektanställningen som föreningen medverkat till:
Alla ungdomar i grundskolan och gymnasiets särskola erbjuds att träna friidrott en dag i veckan på skoltid i Kristianstad. Detta har resulterat i att ca 20 ungdomar har gått med i friidrottsföreningen på kvällstid. De har sedan även deltagit i våra läger, varit i väg på olika tävlingar och nu har en av dessa även blivit medlem hos oss i Klinten.
Olika idrottsföreningar samverkar med skolor i Kristianstad och där har vår förening varit en länk emellan föreningarna och skolorna.
Vi har samverkat med Skåneidrotten och utbildat idrottsledare i ”Handikapplära”.
Vi har startat upp verksamhet i Kristianstad efter önskemål och varje vecka aktiveras ca 25 ungdomar i olika idrotter.
Vi samverkade till ”Aktiv Fritid” i Kristianstad och Lekens dag i Furuboda i Kristianstad. Där kunde olika föreningar visa upp sina verksamheter.
Vi har visat upp vår verksamhet på Barn- och Ungdomshabiliteringsfest, Barn- och Fritidsprogrammet. Vi har även haft föreläsningar efter förfrågningar. Detta har resulterat i fler medlemmar och ledare till vår förening.
Vi har fått in fler tjejer till våra verksamheter vilket har varit ett stort mål och ökat vårt medlemsantal med ca 100 medlemmar under detta året.
Vårt pingisgäng har fått deltaga i läger med landslagsdeltagare som ledare.
Vi har haft dagsläger för rullstolsinnebandylaget och olika trivselträffar i föreningen.
Vi har skaffat en klubblokal, Luckan, som är en stor tillgång för föreningen.
Vi har haft en idrottskola för rörelsehindrade i Kristianstad, där många sen deltagit i olika tävlingar, blivit medlemmar hos oss men även i ”friskföreningar”.
Våra projekt som vi hade i våras och redovisade 30/6 2009 blev väldigt lyckade. Det resulterade i fler medlemmar, att vi deltog i olika tävlingar och fler ledare m m.
Vi har startat upp nya idrotter/grupper efter önskemål.
Vi har numera även kulturverksamhet i vår föreningen.
Vi har fått in ca 10 nya ledare bara under 2009.