Som medlem får du

 

*Tidning ifrån Skånes Handikappförbund.
*15% rabatt på ordinarie pris på Intersport, gällande mot uppvisande av medlemskortet.
*Delta i Klintens olika aktiviteter. En avgift/person men man kan delta i flera aktiviteter.

 

Medlemsavgifter per år

Barn/Ungdom tom 20 år  250:-
Vuxen från 21 år  350:-
Pensionär  250:-
Familjemedlem (för föräldrar och barn på samma adress) 550:-

Stödmedlem  150:-

Sätt in medlemsavgiften på

Bankgironummer: 5669-6917

Det är viktigt att du uppger namn och personnummer vid inbetalning av medlemsavgift
så vi kan skicka ut medlemskort, medlemsbrev mm.
Vid betalning via internet, maila uppgifterna till oss på hif.klinten@telia.com

För att få delta i seriespel/tävlingar genom klinten måste medlemsavgiften vara erlagd.

Föreningsnummer: 21918-50
Organisationsnummer: 837001-310